ağaclıq

ağaclıq
is.
1. Çoxlu ağac bitmiş yer, meşəlik yer. . . Buradan dönüb baxanda ağaclıqlar içində qərq olan kənddən heç bir şey görmürsən. M. C.. Darısqal bir daxma var; Qabağı ağaclıqdır. M. S..
2. Sif. mənasında. Ağacları çox olan. Ağaclıq yerlərdə yağış çox yağar.
3. Saylarla bərabər – bax ağac 4-cü mənada. Mənim adətimdir, bir yerdə dustaqxana adı gələndə, gərək iki ağaclıqdan qaçam, yox olam. C. M.. Ərəb əmiri Əbü-Müslim Dağıstan tayfalarına buyurdu ki, Xəzər tacirlərini şəhərin bir ağaclığında saxlayıb alver etdikdən sonra geri qaytarsınlar. A. B..
4. is. məh. İri güllü, tikanlı bir ot adı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • şax — I (Kəlbəcər) qədim asma tərəzinin qolu, tərəzinin gözləri asılan ağac. – Tərəzinin şaxı ağaşdandı II (Borçalı, Daşkəsən, Tərtər) 1. təzəbəy və ya gəlin üçün yaxın dostları tərəfindən hədiyyə olaraq gətirilən üzəri şirniyyat və meyvə ilə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şivillix’ — (Tovuz) nazik və sıx ağaclıq, pöhrəlik. – Bizim bağ yaman şivillix’di …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • toğay — I (Əli Bayramlı, Sabirabad, Salyan) çay kənarında qalın ağaclıq, meşə. – Sə:r gəl toğaydan odın gətirməğə gedək (Salyan) II (Bərdə) sahil. – Kürün toğayında meşə var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • məşcur — ə. çox ağac əkilmiş yer; ağaclıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məşcər — ə. ağac çox bitən yer; ağaclıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şaxsar — f. 1) qollu budaqlı (ağac haqqında); 2) çoxlu ağac bitən yer; ağaclıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arizəli — sif. köhn. Maneəli, əngəlli, keçilməsi çətin olan. Bu mövqe. . <düşmənin> müşahidə və atəş sahəsindən kənarda arizəli, qalın ağaclıq bir yer idi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağ-bağat — is. Bağlıq, ağaclıq, yaşıllıq. Seyidli və onu əhatə edən kəndlərin bağ bağatı o dərəcədə boldur ki, göz ətrafda ot və ağacdan savayı bir şey görmür. S. S. A.. Daşlıca azı kənddən beş verst bağ bağat yollarının ayrıcında bir yer idi. M. C..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəngəllik — is. Sıx ağaclıq, kolluq, kolkosluq; keçilməz qalın meşə, ya kolluq. Cəngəllikdə itmək. – Həmişə <Hidayətə> arıq, cansız gücsüz görünən Həmişəyev . . cəngəllik içərisindən atılmağa hazır olan erkək şir kimi görünürdü. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cərgə — bax sıra. Qadın üzünü çevirərək: – Geridə qalma, nizamı pozma, cərgəni düzəlt, – deyə, uca səslə komanda etdi. S. S. A.. Yolun hər iki tərəfi bir neçə cərgə ağaclıq idi. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”